Laatste nieuws

Premiedeel heffingskorting naar tijdsgelang

17 april 2019

De algemene heffingskorting bevat een inkomstenbelasting- en een premiecomponent. De verschuldigde premie

Lees meer >

Beëindiging slapende dienstverbanden

17 april 2019

De kantonrechter Limburg heeft prejudiciële vragen voorgelegd aan de Hoge Raad over de

Lees meer >

Zonder nieuw feit geen navordering

17 april 2019

Voor het opleggen van een navorderingaanslag heeft de inspecteur een nieuw feit nodig. Dat is een feit

Lees meer >

Jaaraangifte btw voor kleine ondernemers

10 april 2019

In het halfjaarlijkse overzicht van de status van fiscale moties en toezeggingen heeft de

Lees meer >

Naheffing motorrijtuigenbelasting buitenlands kenteken

10 april 2019

De houder van een motorrijtuig moet motorrijtuigenbelasting betalen. Het begrip motorrijtuig omvat

Lees meer >

Ritten naar golfclub deels privé

4 april 2019

De dga van een bv had de beschikking over een auto van de bv. In het jaar 2011 had de dga een “verklaring

Lees meer >

Twee appartementen vormen niet samen een eigen woning

3 april 2019

Een eigen woning is een gebouw of een gedeelte van een gebouw dat de belastingplichtige, of personen die

Lees meer >

Inspectie SZW controleert op aanwezigheid RI&E

3 april 2019

De Arbowet bepaalt dat de werkgever moet zorgen voor de veiligheid en de gezondheid van zijn werknemers

Lees meer >

Auto van de zaak als arbeidsvoorwaarde

27 maart 2019

Volgens het Burgerlijk Wetboek mag een werkgever met een beroep op een tussen partijen geldend

Lees meer >

Beoordeling arbeidsverhouding bestuurder met management-bv

27 maart 2019

Werknemer is de natuurlijke persoon die werkt in een privaatrechtelijke dienstbetrekking. Werknemers zijn

Lees meer >

Gedeeltelijke aftrek voorbelasting woning door plaatsing zonnepanelen op dak

27 maart 2019

Een ondernemer voor de omzetbelasting liet een woning bouwen waarop zonnepanelen werden geplaatst. Ook

Lees meer >

Vrijgesteld inkomen heeft geen invloed op algemene heffingskorting

27 maart 2019

De algemene heffingskorting vermindert het bedrag aan te betalen inkomstenbelasting. Iedere

Lees meer >

Transitievergoeding verschuldigd ondanks financiële problemen werkgever

20 maart 2019

In het Burgerlijk Wetboek staat dat een tussen partijen geldende regel niet van toepassing is als dit

Lees meer >

Vergoeding voor lagere bedrijfswaarde

20 maart 2019

Tot het ondernemingsvermogen behorende zaken kunnen op grond van goed koopmansgebruik bij een blijvende

Lees meer >

Afwaardering vordering buitenlandse dga

20 maart 2019

Bij de emigratie van iemand, die een aanmerkelijk belang heeft in een bv, wordt een conserverende aanslag

Lees meer >

Geen tariefdifferentiatie overdrachtsbelasting

13 maart 2019

In de Tweede Kamer zijn vragen gesteld over de fiscale behandeling van verhuurde woningen. Een van de

Lees meer >

Misbruik verhoogde schenkingsvrijstelling

13 maart 2019

Sinds 2017 is de verhoogde schenkingsvrijstelling ten behoeve van de eigen woning niet langer beperkt tot

Lees meer >

Conceptbesluit overgangsrecht Brexit zonder overeenkomst

13 maart 2019

De staatssecretaris van Financiën heeft een conceptbesluit met overgangsrecht gepubliceerd voor het

Lees meer >

Tot 1.000 km is een auto nieuw

6 maart 2019

Bij de eerste registratie van een auto in Nederland moet bpm worden betaald. Dat geldt ook bij de invoer

Lees meer >

Wetsvoorstel bovenmatig lenen

6 maart 2019

Bij de indiening van het Belastingplan 2019 is een wetsvoorstel aangekondigd dat

Lees meer >

Over ons

Het onderscheid zit hem in onze betrokkenheid! AAB Accountancy is een betrokken accountantskantoor. Wij verplaatsen ons in uw situatie en uw bedrijf. Zijn oprecht geïnteresseerd. Kijken wat er speelt in uw branche. Zijn proactief en geven u financiële tips en adviezen die u verder brengen. Met onze ruime kennis en ervaring op het gebied van accountancy, belastingen en personeelsadministratie helpen wij u als ondernemer het beste uit uw onderneming te halen. Bovendien kunnen wij altijd een beroep doen op ons brede netwerk aan specialisten.

Laatste nieuws

Premiedeel heffingskorting naar tijdsgelang

Lees meer >
17 april 2019

Beëindiging slapende dienstverbanden

Lees meer >
17 april 2019

Zonder nieuw feit geen navordering

Lees meer >
17 april 2019