Laatste nieuws

Gebruikelijkloonregeling niet van toepassing door omvang werkzaamheden

23 januari 2020

Een werknemer met een aanmerkelijk belang in de vennootschap waarvoor hij werkt, moet voor zijn

Lees meer >

Kamervragen effectiviteit lage-inkomensvoordeel

23 januari 2020

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft Kamervragen over de effectiviteit van het

Lees meer >

Subsidieregeling SLIM op 2 maart open

23 januari 2020

De subsidieregeling SLIM (stimuleringsregeling leren en ontwikkelen in mkb-ondernemingen) wordt op 2

Lees meer >

Uniforme wachttijd in Regeling onwerkbaar weer

16 januari 2020

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is in een brief aan de Tweede Kamer ingegaan op de

Lees meer >

Landbouwnormen 2019 gepubliceerd

16 januari 2020

Het Platform Landbouw heeft de ‘Landelijke Landbouwnormen 2019’ gepubliceerd. Deze publicatie

Lees meer >

Doorlopend afwisselend privégebruik bestelauto

16 januari 2020

De bijtelling in de loonbelasting voor het privégebruik van een door de werkgever ter beschikking

Lees meer >

Maximumbedrag transitievergoeding omhoog

9 januari 2020

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft enkele bedragen en percentages in diverse

Lees meer >

Gebruikelijk loon 2020

8 januari 2020

De gebruikelijkloonregeling geldt voor werknemers die een aanmerkelijk belang hebben in de vennootschap

Lees meer >

Aftrekposten voor ondernemers in 2020

3 januari 2020

Oudedagsreserve De toevoeging aan de oudedagsreserve voor een ondernemer bedraagt in 2020 9,44% van de

Lees meer >

Wijzigingen loonbelasting 2020

3 januari 2020

In de loonbelasting zijn per 1 januari 2020 enkele zaken gewijzigd. Privégebruik auto Werknemers

Lees meer >

Bedragen kindregelingen 2020

3 januari 2020

Kinderbijslag Met ingang van 1 januari 2020 gelden de volgende bedragen per kind per

Lees meer >

Investeringsaftrek 2020

3 januari 2020

De regeling van de investeringsaftrek is bedoeld om investeringen door ondernemers in bedrijfsmiddelen te

Lees meer >

Tarieven loon- en inkomstenbelasting 2020

3 januari 2020

De tarieven in box 1 van de inkomstenbelasting en voor de loonbelasting zijn in 2020 als

Lees meer >

Veranderingen inkomstenbelasting 2020

3 januari 2020

Eigen woning Het eigenwoningforfait voor woningen met een WOZ-waarde tussen € 75.000 en €

Lees meer >

Belastingplan 2020 c.s. aangenomen door Eerste Kamer

19 december 2019

De Eerste Kamer heeft de wetsvoorstellen die het Belastingplan 2020 vormen aangenomen. Het gaat om de

Lees meer >

Uitstel van verplichte schriftelijke arbeidsovereenkomst in kader van de Wab

12 december 2019

Op 1 januari 2020 treedt de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) in werking. Een van de onderdelen van de Wab

Lees meer >

Kamervragen verplicht gebruik eHerkenning

12 december 2019

Ondernemers loggen tot nu toe in op de website van de Belastingdienst met behulp van gebruikersnaam en

Lees meer >

Hoge transitievergoeding bij ontbinding contract arbeidsongeschikte werknemer kort voor pensioendatum

12 december 2019

De kantonrechter in Rotterdam heeft in kort geding een werkgever veroordeeld om de arbeidsovereenkomst

Lees meer >

Na overlijden betaalde zorgkosten niet aftrekbaar bij overledene

12 december 2019

Specifieke zorgkosten zijn aftrekbaar voor de inkomsten, voor zover de aftrekdrempel wordt overschreden.

Lees meer >

Geen verbod op negatieve spaarrente

12 december 2019

De minister van Financiën heeft in een brief naar de Tweede Kamer geschreven dat er geen wettelijk

Lees meer >

Over ons

Het onderscheid zit hem in onze betrokkenheid! AAB Accountancy is een betrokken accountantskantoor. Wij verplaatsen ons in uw situatie en uw bedrijf. Zijn oprecht geïnteresseerd. Kijken wat er speelt in uw branche. Zijn proactief en geven u financiële tips en adviezen die u verder brengen. Met onze ruime kennis en ervaring op het gebied van accountancy, belastingen en personeelsadministratie helpen wij u als ondernemer het beste uit uw onderneming te halen. Bovendien kunnen wij altijd een beroep doen op ons brede netwerk aan specialisten.

Laatste nieuws

Gebruikelijkloonregeling niet van toepassing door omvang werkzaamheden

Lees meer >
23 januari 2020

Kamervragen effectiviteit lage-inkomensvoordeel

Lees meer >
23 januari 2020

Subsidieregeling SLIM op 2 maart open

Lees meer >
23 januari 2020