Laatste nieuws

Werkgever voldoet niet aan herplaatsingsvereiste

13 december 2018

Een arbeidsovereenkomst kan worden ontbonden als er een redelijke grond voor is, op voorwaarde dat

Lees meer >

Belastingdeel heffingskortingen

13 december 2018

De heffingskortingen voor de loon- en inkomstenbelasting bestaan uit een belasting- en een premiedeel.

Lees meer >

Plan invoeren vliegbelasting

13 december 2018

Het kabinet wil per 1 januari 2021 een belasting op vliegtickets invoeren. Bij voorkeur zou er een

Lees meer >

Verkoopkosten deelneming

13 december 2018

De deelnemingsvrijstelling in de vennootschapsbelasting moet voorkomen dat winsten van een

Lees meer >

Voortgang vervanging Wet DBA

13 december 2018

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over de voortgang van

Lees meer >

Navordering wegens kwade trouw

7 december 2018

Navordering van belasting is mogelijk wanneer de Belastingdienst beschikt over een nieuw feit of ter zake

Lees meer >

Verkrijging aandelen onroerendgoed-bv

5 december 2018

Bij de verkrijging van in Nederland gelegen onroerende zaken moet overdrachtsbelasting worden betaald.

Lees meer >

Klok van uurwerkhersteller is reclame-uiting

29 november 2018

De Gemeentewet staat toe dat gemeenten reclamebelasting heffen. Dat is een belasting ter zake van

Lees meer >

Niet voldaan aan administratieve verplichtingen

29 november 2018

Ondernemers zijn administratieplichtig. Dat houdt in dat zij een zodanige administratie van hun

Lees meer >

Ontslag op staande voet

29 november 2018

Ontslag op staande voet is een ingrijpende maatregel met verstrekkende gevolgen voor de werknemer. Daarom

Lees meer >

Schade werknemer gevolg van arbeidsongeval

29 november 2018

De werkgever is in beginsel aansprakelijk voor schade die de werknemer tijdens de uitoefening van zijn

Lees meer >

Vernieuwing rulingpraktijk

29 november 2018

De staatssecretaris van Financiën heeft in een brief aan de Tweede Kamer de vernieuwde rulingpraktijk

Lees meer >

Premiepercentage Zvw 2019

29 november 2018

De zorgverzekeringswet (Zvw) kent een hoge en een lage inkomensafhankelijke bijdrage. De hoge premie voor

Lees meer >

Vrachtwagenheffing

28 november 2018

Het kabinet heeft ingestemd met de uitgangspunten voor een in te voeren vrachtwagenheffing. De heffing

Lees meer >

Premiepercentages en maximumpremieloon 2019

22 november 2018

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de premiepercentages en het maximumpremieloon voor

Lees meer >

Wetsvoorstel Arbeidsmarkt in balans

22 november 2018

Bij de Tweede Kamer is het wetsvoorstel Arbeidsmarkt in balans ingediend. De doelstelling van het

Lees meer >

Tabelcorrectiefactor en arbeidskorting 2019

22 november 2018

De staatssecretaris van Financiën heeft in een brief aan de Tweede Kamer de hoogte van de

Lees meer >

Hoogte eigenwoningforfait 2019 bekend

22 november 2018

De staatssecretaris van Financiën heeft in een brief aan de Tweede Kamer de hoogte van het

Lees meer >

Tweede Kamer neemt Belastingplan 2019 aan

16 november 2018

De Tweede Kamer heeft de wetsvoorstellen, die gezamenlijk het Belastingplan 2019 vormen, aangenomen. Het

Lees meer >

Vrijstelling assurantiebelasting voor brede weersverzekering

15 november 2018

Het kabinet wil de brede weersverzekering voor landbouwers aantrekkelijker maken door deze vrij te

Lees meer >

Over ons

Het onderscheid zit hem in onze betrokkenheid! AAB Accountancy is een betrokken accountantskantoor. Wij verplaatsen ons in uw situatie en uw bedrijf. Zijn oprecht geïnteresseerd. Kijken wat er speelt in uw branche. Zijn proactief en geven u financiële tips en adviezen die u verder brengen. Met onze ruime kennis en ervaring op het gebied van accountancy, belastingen en personeelsadministratie helpen wij u als ondernemer het beste uit uw onderneming te halen. Bovendien kunnen wij altijd een beroep doen op ons brede netwerk aan specialisten.

Laatste nieuws

Werkgever voldoet niet aan herplaatsingsvereiste

Lees meer >
13 december 2018

Belastingdeel heffingskortingen

Lees meer >
13 december 2018

Plan invoeren vliegbelasting

Lees meer >
13 december 2018